Watermanagement en Agro-Ecosystemen

Duurzame ecosystemen, met name agro-ecosystemen, zijn van elementair belang voor waterbeheer en voedselproductie. Fulusco levert expertise en zet zich in als consultant voor de Chinese markt.

Indoor Farming techniek

Moderne technologieën uit de glastuinbouw, inclusief het gebruik van nieuwe teelttechnieken en kunstlicht als Power LED-technologie worden gebruikt voor indoor farming. Hierdoor is het mogelijk om in één gebouw meerdere lagen boven elkaar te telen. Door de invloed van nieuwe technologieën spreken we tegenwoordig liever over hoogwaardige verticale (stads-,)landbouw of hightech (vertical) farming.

Kassenteelt

Vanuit de behoefte om het gewas te beschermen tegen regen en kou, zorgt een technisch geavanceerde constructie voor een gemaximaliseerde productie.  Het vermijden van onnodig verbruik van fossiele brandstoffen zorgt voor een energiebesparing van 30% of meer ten opzichte van de gangbare teelt. Deze aanpak stelt gewas centraal. Bovendien zijn de productkwaliteit en het teeltresultaat vaak beter dankzij een optimaal kasklimaat. Bestaande kassen zijn geschikt om deze techniek op toe te passen.

Top